Henkilörekisteriseloste

Tietosuoja- ja henkilörekisteriseloste

Yhdistyksen henkilötietolain (523/1999)10§ mukainen henkilörekisteri- ja tietosuojaseloste. 7.3.2018 (Tarkistettu 6.2.2019)

1. Rekisterinpitäjä
Vaasan Eläkkeensaajat ry

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Ulla-Maija Salo, Koulukatu 25 B 27, 65100 Vaasa
050 5579199, um.salo@netikka.fi

3. Rekisterin nimi
Vaasan Eläkkeensaajat ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Jäsenrekisteri toimii yhdistyslain tarkoittamana jäsenluettelona Vaasan Eläkkeensaajien jäsenistä. Jäsenrekisteriä käytetään yhdistyksen jäsenasioiden hoitamiseen, sisäiseen tiedottamiseen, tilastollisiin tarkoituksiin sekä jäsenmaksuperintään.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin on tallennettu henkilöiden nimen ja syntymäajan lisäksi yhteystiedot (osoite, puhelinn:ro ja sähköposti sekä syntymäkunta), liittymisaika sekä jäsenmaksutiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilöiden itsensä antamat tiedot. Jäseneksi hakeutuminen on mahdollista tehdä myös sähköisesti yhdistyksen internet-sivujen kautta.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset
Yhdistys luovuttaa uusien jäsenten yhteystiedot keskusjärjestölleen Eläkkeensaajien Keskusliitolle Eläkkeensaaja-lehden toimittamista varten. Lisäksi yhdistys luovuttaa Eläkkeensaajien Keskusliitolle tiedot toimihenkilöistään vuosittain sekä jäsenmäärästään puolivuosittain jäsenmaksun laskutusta varten. Henkilötietoja ei luovuteta millekään muulle ulkopuoliselle taholle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
A) manuaalinen aineisto: Yhdistyksestä oikeus käyttää jäsenrekisteriä on jäsenasiainhoitajalla sekä toisella hallituksen erikseen nimeämällä henkilöllä.
B) ATK:lla käsiteltävät tiedot: Yhdistyksestä oikeus käyttää jäsenrekisteriä on jäsenasiainhoitajalla sekä toisella hallituksen erikseen nimeämällä henkilöllä sekä matkojen vetäjällä, koska joillakin matkoilla esim. laivamatkoilla tarvitaan syntymäaikatietoja.

10. Tietojen tarkastusoikeus
Jokaisella jäsenellä on oikeus tarkistaa tallennetut tietonsa jäsenrekisteristä sekä pyydettäessä saada kopio tiedoistaan. Hänellä on myös oikeus saada virheellisesti merkityt tietonsa korjatuksi. Tarkistus- ja korjauspyyntö tulee osoittaa jäsenrekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.