KORONAVIRUS

Hyvät Vaasan Eläkkeensaajat ry:n kotisivujen lukijat!
Nyt kun tuo koronavirus on iskenyt tänne Pohjanmaallekin, niin laitan tänne linkkejä ja tekstejä mitä saan tietooni ja minkä oletan kiinnostavan teitä.
terv. Ulla-Maija
------------------------------------

Uudet ohjeet 15.9.2021 Tässä koronaohjeet Eläkeläisten toimintakeskuksella (Ajurinkatu 14) ja Vuorikeskuksella kokoontuville yhdistyksille ja ryhmille:

- Tiloissa on edelleen pidettävä 2 metrin turvavälit ja maskit. Lauluharjoituksia saa pitää maskein ja turvavälein.

- Tilaisuuksissa täytyy toimia Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistuksen mukaisesti: Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä eräiden tilojen käytössä (minedu.fi) mm.

§  osallistujille on annettava käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet

§  tilaisuuden järjestäjän tulee huolehtia kosketuspintojen puhdistamisesta tilaisuuden päättyessä

§  tilaisuuteen osallistujien yhteystiedot voi kerätä ylös mahdollista tartunnanjäljitystä varten

Ystävällisin terveisin
Senni Korhonen

Vapaaehtoistyön koordinaattori 
Vaasan kaupunki
Sosiaali- ja terveystoimi / Ikäkeskus

Vuorikatu 2-4, 65100 Vaasa
Puh. 040 197 8216
www.vaasa.fi

---------------------------------------------------------

Huom.! Tarkenus 11.8.20121 annettuun tiedotteeseen

Tarkennus kokoontumisrajoituksiin Eläkeläisten toimintakeskuksella (AV) kokoontuville yhdistyksille ja ryhmille.

Ajurinkadulla on pidettävä max. 10 hengen kokoontumisrajoitus + maskit ja turvavälit. Juhlasalissa voi kokoontua useampikin, jos 2 m turvavälit voidaan pitää joka tilanteessa.

Laulaminen ja paritanssit on kiellossa. Sellaista liikuntaa saa harrastaa, jossa voidaan pitää 2 m turvavälit.

Tarkennuksen on antanut Annika Ikkala-Västi, joka toimii koti- ja laitoshoidon johtajan Leif Holmlundin sijaisena vuoden loppuun saakka. 

-------------------------------------------

Tiedote annettu 11.8.2021

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt kokoontumisrajoituksen Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueelle ajalle 12.8.–8.9.2021  

Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää ilman rajoituksia, jos osallistujamäärä on enintään 10 henkilöä sisätiloissa, ja enintään 50 henkilöä rajatuissa ulkotiloissa.

Suurempiakin tilaisuuksia voi kuitenkin järjestää ilman henkilömäärärajoitusta, jos turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattamalla opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta. Ohje täydentää suoraan tartuntatautilain pykälän 58 c velvoitteita.

Mitä THL/OKM:n ohjeen noudattaminen käytännössä tarkoittaa? Osa alla kerrotusta on voimassa myös suoraan tartuntatautilain väliaikaisen pykälän 58 c nojalla:

-Tapahtuman/tilaisuuden järjestäjän pitää järjestää asiakkaiden ja osallistujien oleskelu sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista (tämä ei edellytä tietyn metrimääräisen turvavälin jatkuvaa ylläpitoa vaan järjestelyitä, joissa esim. 1) osallistujilla on omat paikat, 2) pitkien jonojen syntyä ehkäistään osallistujien saapumis- ja jakautumisjärjestelyin, 3) ruuhkaa vältetään teippausten, köysitysten ja järjestyksenvalvojien avulla ja/tai aukioloa tai toiminnan rytmitystä säätelemällä.)

-Tapahtuman/tilaisuuden järjestäjä suosittelee kaikille vähintään 12-vuotiaille osallistujille/asiakkaille maskin käyttöä kuitenkin huomioiden sen, että terveyteen liittyvät syyt voivat joillakin henkilöillä estää maskin käytön. Yksityinen tapahtumanjärjestäjä voi myös edellyttää asiakkailtaan maskin käyttöä

-Tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään

Ystävällisin terveisin
Senni Korhonen

Vapaaehtoistyön koordinaattori
Vaasan kaupunki • Vasa stad
Sosiaali- ja terveystoimi 

Vuorikatu 2-4, 65100 Vaasa

Puh. 040 197 8216

www.vaasa.fiwww.vasa.fi